workshop Dovolujeme si vás pozvat na další cestu za poznáním v rámci pětidílného workshopu Cesta hrdiny. 7 května 2024 Fortna, Praha více zde

listen Podcast o obyčejných věcech v neobyčejném světě: Mgr. Jakub Zlámaný, Ph.D. Jak může metoda aktivní imaginace podle C.G. Junga pomoci při tvůrčí krizi? více zde

The Hero's Journey V roce 2024 jsme pro vás připravili cyklus workshopů Cesta hrdiny. Typický mýtus hrdinské cesty začíná tehdy, když každodenní život jedince je přerušen vpádem sil, které jsou svou podstatou magické a patří do jiného řádu reality. více zde

young academy

Quest for knowledge in fields, meadows and deserts of the audiovisual landscape.

o nás

Tvořit znamená hledat. Proč ale hledat sám? V Young Academy nehledáme osvědčené ani nejlepší recepty. Spíše se snažíme propojovat všechny, kteří k tvorbě přistupují s láskou, zvědavostí a upřímností. Základem našich aktivit je otevřený dialog mezi zavedenou a nastupující generací tvůrců.

Ve spolupráci s inovativními brandy připravujeme Director's Workshop, na kterém dostávají začínající režiséři a režisérky příležitost vyzkoušet si práci pro zavedenou značku a vytvořením autorského příběhu přispět k řešení existujícího problému.

Práce s obrazy, zvuky a příběhy může být nekonečně obohacující, ale také vyčerpávající a stresující. Ve spolupráci s Mgr.Jakubem, Zlámaným, Ph.D. se věnujeme péči o duši prostřednictvím Aktivní imaginace. Ve světě, kde je snadné ztratit kontakt se svým vnitřním já, nám hra, tvorba a aktivní imaginace připomínají, že každý z nás je tvůrcem svého vlastního života, schopným objevovat a tvořit nekonečné světy možností.

Young Academy Forum přináší prostor pro networking, přednášky a prezentace, ve kterém místní a zahraniční hosté nabízí ochutnávku svého přístupu k tvorbě.

APA

Young Academy je startup projektem Asociace producentů v audiovizi (APA), která se dlouhodobě zabývá kultivací pracovního prostředí ve filmovém a reklamním průmyslu.

Péče o duši?

V oboru audiovizuální tvorby kde hranice mezi realitou a fantazií často mizí, je péče o duši nejen důležitá, ale přímo nezbytná.

péče o duši

Práce s obrazy, zvuky a příběhy může být nekonečně obohacující, ale také vyčerpávající a stresující. Tvůrci, kteří se věnují vytváření filmů, videí, hudby či jiných audiovizuálních děl často investují do své práce nejen čas a energii, ale i část své duše. Proto je zásadní najít způsoby, jak pečovat o svou vnitřní pohodu a zachovat si duševní rovnováhu.

Imaginace je klíčovou složkou lidské psychiky, která umožňuje představivost, tvorbu a přemýšlení o možnostech, jež přesahují bezprostřední smyslové vnímání. Tento fenomén je nejen základem uměleckého vyjádření a kreativity, ale hraje i zásadní roli v objevování a osobním růstu.

Ve světě, kde je snadné ztratit kontakt se svým vnitřním já, nám hra, tvorba a aktivní imaginace připomínají, že každý z nás je tvůrcem svého vlastního života, schopným objevovat a tvořit nekonečné světy možností.

Z každodenního světa do říše nadpřirozených divů aktivní imaginace.

Aktivní imaginace

Aktivní imaginace, metoda, kterou vyvinul C. G. Jung nám otevírá dveře do hlubin naší psychiky a kreativity. Tento proces umožňuje, aby naše vnitřní myšlenky, emoce a snění našly cestu do vnějšího světa. Slouží jako most mezi vědomou myslí a nevědomím, umožňující přístup k hlubokým vrstvám psychiky, které jsou obvykle skryté.

Otevírá nám dveře k nekonečnému univerzu obrazů a symbolů, které mohou sloužit jako bohatý zdroj inspirace. Umožňuje nám aktivní dialog s vnitřními archetypy a symboly, které mohou odhalit hlubší vrstvy našeho duchovního bytí. Nabízí možnost objevovat originální vizuální a zvukové motivy, které mohou obohatit nejen náš život, ale také naši tvorbu a posunout ji tak novým směrem.

Jak to probíhá?

Během aktivní imaginace je jedinec v bdělém, ale relaxovaném stavu, kde může vědomě interagovat s obrazy, příběhy a symboly vznikajícími v jeho mysli. Tímto procesem můžeme odhalit nejen nové zdroje inspirace, ale také se vyrovnat s vnitřními konflikty nebo stresy, které mohou brzdit kreativní proces. V neposlední řadě poskytuje aktivní imaginace prostor pro odpočinek a regeneraci.

Ve světě, kde je na tvůrce kladen velký tlak, aby byli neustále produktivní, umožňuje tato praxe odpojit se od vnějšího světa a nalézt klid a obnovu vnitřních sil v bezpečí vlastní mysli.

Tvůrčí proces může být emocionálně náročný, často spojený s pochybnostmi o sobě samém, strachem z neúspěchu nebo kritiky. Aktivní imaginace nabízí prostor pro reflexi a sebepoznání, kde je možné také pracovat se svými obavami a získat větší sebedůvěru. Pomocí této techniky můžeme lépe pochopit své prožívání a naučit se je konstruktivně zpracovávat.

V konečném důsledku tak může péče o duši prostřednictvím aktivní imaginace, zvýšit kvalitu tvorby i života.

The Hero's Journey: VOLÁNÍ

7 května 2024 Fortna (Event)

Dovolujeme si vás pozvat na další cestu za poznáním v rámci pětidílného workshopu Cesta hrdiny.

o programu

The Hero's Journey: VOLÁNÍ
7 Května 2024 (9 – 14) Fortna
Hradčanské náměstí 184/3

Pokud zaslechnete vaše volání například v podobě vnitřního hlasu, zvědavosti, neklidu, nespokojenosti nebo hledáte inspiraci a zajímá vás metoda aktivní imaginace, zveme vás na cestu. Naše první setkání se bude věnovat rozpoznání duševní krajiny, místa kde se na své životní cestě ve svém příběhu právě nacházíte.

Typický mýtus hrdinské cesty začíná tehdy, když každodenní život jedince je přerušen vpádem sil, které jsou svou podstatou magické a patří do jiného řádu reality. Antropolog Joseph Cambell hovoří o tomto vybídnutí k dobrodružství jako „o volání“. Pokud hrdina na toto volání odpoví a přijme je, začíná dobrodružství. Hrdina se vydává z každodenního světa do říše nadpřirozených divů, setkává se tam s úžasnými silami a dosahuje přesvědčivých vítězství. Ze svých tajuplných a dobrodružných cest se vrací se schopností prokazovat dobrodiní svým bližním.

lektor

Na cestě vás bude doprovázet Mgr. Jakub Zlámaný, Ph.D., který absolvoval daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik typu SUR, výcvik v aktivní imaginaci Carla Gustava Junga, supervizorský výcvik ČIS, individuální výcvik v daseinsanalýze. Vede vlastní psychoterapeutickou praxi a působí také na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

účast

Potvrzení vaší účasti či případné dotazy zašlete na email petra@youngacademy.cz. Projekt podpořila Asociace producentů v audiovizi. Úvodní setkání je zdarma a proběhne od 9 do 14 hodin.

Více o cyklu Cesta hrdiny zde.
Více o Aktivní imaginaci zde.
Rozhovor s Jakubem Zlámaným zde.

Pětidílný cyklus workshopů aktivní imaginace.

o programu

Monomýtus hrdinské cesty vychází z průkopnické práce antropologa Josepha Cambella a psychologa C. G. Junga a představuje schéma transformační krize, kterou mohou zažít všechny lidské bytosti. Workshop je strukturován do pěti na sebe navazujících setkání, ve kterých se společně metodou aktivní imaginace vydáme na významná místa na cestě hrdiny.

Cílem workshopu je získání imaginární mapy vaší cesty, integrace archetypů do vašeho života a osvojení metody aktivní imaginace pro váš každodenní život.

Mýty všech kultur světa mají shodnou stavbu, úseky, kterými hrdina na své cestě prochází. Síla mýtických příběhů spočívá v tom, že popisují skryté pochody v naší psychice. Pomocí obrazů a podobenství nám dávají návod, jak se vypořádat s neznámem a obtížemi. Na podvědomé úrovni podobenství hrdiny rozpoznáváme a proto nás tak fascinují.

Většina z nás považuje mýty za fiktivní vymyšlené příběhy o dobrodružstvích, jež prožívají imaginární hrdinové v neexistujících zemích. Práce C.G.Junga a Josepha Cambella ukázala, že toto chápání mytologie je povrchní a nesprávné. Oba prokázali, že pravé mýty jsou projevem základních organizujících principů, které existují v kosmu a ovlivňují veškerý náš život. Jednotlivé kroky cesty hrdiny můžete vysledovat v každém projektu, náročnějším procesu či transformativní události svého života. Při konfrontaci s neznámem či stínem se dotýkáme vlastní smrti. V tomto procesu se vytěsněné části naší osobnosti mění ve zdroj vnitřní síly.

Stejně jako bájný hrdina i my skrze toto setkání umíráme a znovu se rodíme novému vnímání sebe sama a celého světa. Takto získaný „poklad“ si sebou přinášíme zpět do každodenního života. Vše je stejné a přece jiné, protože my jsme jiní.

termíny

VOLÁNÍ NA CESTU
7. 5. 2024 Fortna, Hradčanské náměstí 184/3
více o setkání zde, (Event)

STRÁŽCI PRAHU
6. 6. 2024 Praha

ZKOUŠKA
12. 9. 2024 Praha

DOBRODINÍ – bytostné já
10. 10. 2024 Praha

NÁVRAT – integrace do života
7. 11. 2024 Praha

lektor

Mgr. Jakub Zlámaný, Ph.D. má za sebou daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik typu SUR, výcvik v aktivní imaginaci Carla Gustava Junga, supervizorský výcvik ČIS, individuální výcvik v daseinsanalýze. Vede vlastní psychoterapeutickou praxi a působí také na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

Rozhovor s Jakubem Zlámaným zde.

účast

Jednotlivá setkání na sebe navazují, proto doporučujeme absolvovat celý cyklus. Úvodní setkání je zdarma, cena za každé další setkání je 1000,- Kč. Pro členy APA - asociace producentů v audiovizi jsou setkání hrazena z dotace.

Potvrzení vaší účasti či případné dotazy zašlete na email petra@youngacademy.cz.

Podcast o obyčejných věcech v neobyčejném světě:

#1
Mgr. Jakub Zlámaný, Ph.D.

Jak může metoda aktivní imaginace podle C. G. Junga pomoci při tvůrčí krizi? Lze kreativně využít denní snění? Co se děje v dnešní Evropě se stavem lidské duše? Chybí nám spojení s posvátnem?

Aktivní imaginace s Jakubem Zlámaným

V rámci našich setkání s hosty a lektory Young Academy si Petra Ondřejková povídala s psychologem a psychoterapeutem Jakubem Zlámaným.

Mgr. Jakub Zlámaný, Ph.D. má za sebou Daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik typu SUR, výcvik v aktivní imaginaci Carla Gustava Junga, supervizorský výcvik ČIS, individuální výcvik v Daseinsanalýze. Vede vlastní psychoterapeutickou praxi a působí také na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

2023

8 února 2023 Fortna, ÚVOD DO AKTIVNÍ IMAGINACE: Tvůrčí krize, nevědomí, archetypy. Co se nachází ve světě za zrakem? Úvodního setkání nabídlo účastníkům prvotní obraz dveří a klíč pro vstup do hlubin jejich nevědomí.

18 května 2023 Kostel sv. Jiljí, STÍN: Stíny jsou doprovodné melodie našeho života, neustále s námi, a přitom tak tajemné. Všichni v sobě máme tuto stinnou stránku, to, co nechceme, čeho se bojíme, a tak ji potlačujeme. Poznání a integrace stínu je velmi osvobozující a prospěšná.

7 června 2023 Vila P651, ANIMUS A ANIMA: Tématem setkání byly láska a vztahy. Seznámili jsme se s archetypy anima a animy, které mají velký vliv na naše sebeuvědomění a také to, jak se chováme ve vztazích a běžném životě. V každé ženě je archetyp muže – v každém muži archetyp ženy, to je to druhé pohlaví v nás, které je nevědomé a je možné ho aktivovat.

22 listopadu 2023 Sacre Couer, ÉLAN VITAL: Psychosomatika a neuchopitelná síla „élan vital“. Co je to? Kde a jak se na ni skrze naše tělo napojit, bylo tématem našeho závěrečného setkání.

director's workshop

Objevuje neznámé talenty nastupující generace režisérů a umožňuje jim to nejcennější: točit.

director's workshop

Young Academy podporuje mladé talenty v hledání vlastního přístupu k vyprávění příběhů. Ve světě reklamního byznysu musí úspěšný tvůrce odolávat nejrůznějším vlivům, a přitom si udržet svou jedinečnou vizi. Directors Workshop je místem, kam můžeš přinést své nápady a nechat je růst. Je to prostor pro zvědavost, pochybnosti, pokusy a omyly. Protože v tvůrčím procesu neexistují ani chyby, ani úplně správná řešení.

Directors Workshop je určen pro režisérky a režiséry do 35 let, kteří si chtějí vyzkoušet práci pro zavedený brand a vyprávěním smysluplného příběhu přispět k řešení existujícího problému. Každý ročník definuje jeden silný partner – značka, která do workshopu přináší kontext a téma. Formátem letošního ročníku je branded content v maximální délce dvou minut.

Výběr účastníků workshopu probíhá na základě přihlášených reels v libovolném žánru těchto forem: videoklip, reklama, branded content, krátký film. Vybraní účastníci projdou praktickými částmi workshopu: brief day s partnerem workshopu, skupinovou prací na treatmentu, individuálními konzultacemi s mentory a open pitch prezentací výsledné práce. Až tři nejzajímavější nápady postoupí k realizaci v profesionálním zázemí etablovaných produkčních společností.

Directors Workshop je místem otevřené diskuse a komunikace, kde upřímný zájem o názory druhých přináší inspiraci ke kvalitní tvorbě. Cílem partnerské spolupráce v reklamě je, aby klient odcházel s tím, že mu tvůrce rozumí, a tvůrce s tím, že ho klient inspiroval.

2022

Digitální optimismus
Jak digitalizace mění člověka?
Benefity a odpovědnost

director's workshop 2022

Pokrok a inovace vždy vyvolával širokou veřejnou debatu. Pro někoho je technologický vývoj symbolem neutuchajícího pohybu společnosti kupředu, jiné zas vybízí k ostražitosti. I když se může na první pohled zdát, že jde o dva oddělené světy, emoce a technologie jdou ruku v ruce. Stejně jako svět v 19. století zásadně proměnilo zavedení elektřiny a rozvoj železnice, na začátku 21. století jsme svědky ještě hlubší změny.

Díky internetu je propojený takřka celý svět a čím dál víc našich aktivit se děje ve virtuálním prostoru. Množství sdíleného obsahu a běžných úkonů vyžadujících internetové připojení se rok od roku zvyšuje a spolu s tím rostou i požadavky na kvalitu a rychlost připojení. Pokrytí vysokorychlostní sítí je pro udržení vývoje klíčové. Naše společnost je ale různorodá. Někomu rychlý rozvoj komunikačních technologií vyhovuje a na síti se cítí jako ryba ve vodě, jiní se na pokrok dívají skepticky a s obavami, zda se nás stroje nechystají nahradit a jestli si dokážeme ještě vyznat lásku z očí do očí tak jako dřív.

Ať už je náš postoj jakýkoliv, život bez internetu a chytrých zařízení si už lze jen těžko představit. Digitalizace má bezpočet rozměrů. Jaké výhody a výzvy společnosti přináší digitální identita, distanční vzdělávání, podnikání a kultura online, rozšířená realita, digitalizace veřejných služeb, internet věcí nebo vzdálený přístup ke strojům? A co to všechno znamená pro životní příběh jednotlivého člověka?

partner
T-Mobile

mentoři
Přemek Ponáhlý (Wolfberg)
Jan Kalvoda (Wolfberg)
Daniel Růžička
Filip Malásek
Jan Malíř
Petra Vaněk Svarinská
Pavel Picek
Petr Oplatka
Jan P. Muchow

finalnisté
Adam Martinec
Ondřej Erban

shortlist
Terézia Halamová
Bart Klimsza
David Payne
Valeria Recmanová
David Semler
Insar Shaken
Petr Vlček
Adam Martinec
Ondřej Erban

branded content Dezinformace, Adama Martinece

režisér Adam Martinec

branded content Ztracený čas, Ondřej Erban

režisér Ondřej Erban

Young Academy ve spolupráci s T-Mobile zveřejňuje vítězné krátké filmy na téma digitálního wellbeingu | 20. září 2022

watch talk s režiséry director's workshopu 2022 na finále plzeň
Ondřej Erban, režisér
Adam Martinec, režisér
Petra Ondřejková, young academy
Zuzana Netolická, t-mobile
moderuje Ester Geislerová

2019

Vstup mladých lidí z dětských domovů
do života a zaměstnání.

director's workshop 2019

Mnoho mladých dospělých se probíjí životem bez záchranné sítě milující rodiny. Jakým útrapám a výzvám čelí, když opouštějí dětské domovy na prahu dospělosti? V roce 2019 jsme se spojili s Nadací Terezy Maxové, abychom rozproudili debatu o diskriminaci, nedostatku důvěry a osamělosti, které prostupují životy těchto zranitelných členů naší společnosti. Patnáct režisérů dostalo možnost rozpracovat své scénáře na workshopu. K realizaci byl vybrán spot pražské režisérky Jay Walker. V 60vteřinové reklamě sledujeme každodenní zápasy mladé dívky šikanované a přehlížené jejími vrstevníky.

partner
Nadace Terezy Maxové

mentoři
Klára Králíčková
Marek Partyš
Martin Přikryl
Tereza Svěráková
Filip Malásek

finalnistka
Jay Walker

shortlist
Bao-bab
Terézia Halamová
Prokop Jelínek
Jakub Jirásek
Filip Knoll
Adam Kořínek
Amálie Kovářová
Adam Martinec
Jan-Karel Pavlík
Adam Koloman Rybanský
Hannah Saleh
Petr Simon
Jana Smokoňová
Šimon Štefanides

Děkujeme všem za skvělou práci!

film Jay Walker

na place

1/5

finalisté

1/2

pitch day

1/7

brief day

1/2

2018

Reklama potřebuje více žen!

director's workshop 2018

Skleněný strop vrhá stín na jejich profesní dráhu a výplatní páska je výrazně tenčí než u jejich mužských protějšků. Napříč profesemi se ženy potýkají s mnoha překážkami a boj o rovnoprávnou společnost teprve začíná. V roce 2018 nasedli Young Directors na ducha doby a ve spolupráci s Art Directors Clubem řekli jasně: Reklama potřebuje více žen. Workshopu se zúčastnilo devět režisérů a k realizaci byli vybráni tři: Matyáš Fára, Tereza Vejvodová a Veronika Jelšíková. Poslední jmenovaná získala hlavní cenu a její reklama měla premiéru na výročním udílení cen ADC Creative Awards v Praze.

partner
APA

mentoři
Petra Ondřejková
Tomáš Otradovec
Klára Palmer
David Suda
Jitka Bret Srbová
Julie Žáčková

finalisté
Veronika Jelšíková
Matyáš Fára
Tereza Vejvodová

shortlist
Oliver Beaujard
Martina Buchelová
Lucie Gukkertová
Emília Ondriášová
Luboš Rezler
Tereza Vejvodová
Kilián Vrátník

Děkujeme všem za skvělou práci!

film Veronika Jelšíková

film Matyáš Fára

film Tereza Vejvodová

na place Veronika Jelšíková

1/5

na place Matyáš Fára

1/5

na place Tereza Vejvodová

1/6

mentoři

workshop

1/7

workshop 2017
ADC Elixír

director's workshop 2017

Účastníci prvního ročníku Young Directors byli postaveni před zapeklitou výzvu: propagovat samotný reklamní průmysl formou reklamy na elixír na růst vlasů. Finalisté přinesli tři svérázné pohledy na rozdíl mezi vnitřní a vnější krásou.

partner
ADC

finalisté
Radim Vaňous
Pavel Soukup
Daniel Konopáč

film Radim Vaňous

film Pavel Soukup

film od Daniela Konopáče

forum 2022

přednášky, projekce, prezentace

forum 2022

První ročník inspiračního Young Academy Forum připravila Young Academy spolu s Pragueshorts Film Festivalem. V rámci Fora proběhla série přednášek a prezentací věnovaných celému spektru přístupů v oblasti vývoje a výroby krátkometrážního audiovizuálního díla, ať již na poli filmu, televize či komerční tvorby.

V rámci programu ve čtyřech pražských kinech (Bio Oko, Kino Světozor, Kino Pilotů, Kino 35) se představili tito hosté:

Jára Moravec
Jason Felstead
Total Refusal (Robin Klengel a Leonhard Müllner)
Jan Malíř
Petra Vaněk Svarinská
Vica Kerekes
Ladislav Krapek
Jan P. Muchow
Timothée Hochet

Dlouhodobým cílem Fora je zprostředkovat nejmladší generaci tvůrců nové podněty pro kreativní a řemeslné pojetí audiovizuální tvorby a představit inovativní přístupy k filmovému médiu v různorodých podmínkách a užitích. Projekt zároveň poskytuje prostor pro setkání a networking komunitě tvůrců, které pojí zájem o krátký formát a představit veřejnosti výběr výrazných krátkých snímků.

Young Academy Forum 2022 se uskutečnilo za podpory Asociace producentů v audiovizi, Státního fondu kinematografie a společnosti T-Mobile.

forum 2022

1/3

forum 2022

forum 2022

1/5

forum 2022

1/5

forum 2022

1/4

watch

jára moravec

režijní metody a výtvarná praxe
6. 4. 2022 bio oko praha

Nastupující generace režisérů svou tvorbu sdílí v prostředí propojeného trhu, kde se pro pracovité tvůrce s talentem a dávkou štěstí může výrazně zkrátit cesta od prvních pokusů k vysněným zakázkám pro přední světové značky. Režiséři dnes musejí dokázat rychle zaujmout, vybudovat si jasně čitelný vizuální rukopis a nepolevit v tvůrčím tempu. V Praze žijící režisér Jára Moravec si během posledních let vybudoval silné portfolio a propracoval se ke spolupráci s produkčními společnostmi Stink Films, Kode Media a Hamlet.tv. Na jakých postupech staví svou režijní praxi a jaké návyky a názory jsou pro jeho tvůrčí metodu zásadní? Těmto tématům se Jára věnoval ve své přednášce spolu s case study jednoho ze svých realizovaných projektů.

timothée hochet

calls: od krátkého filmu k sérii pro apple tv
7. 4. 2022 bio oko praha

Francouzský scenárista a režisér Timotheé Hochet publikoval v roce 2016 na youtubu svůj krátký audio film Calls, ten otevřel cestu k adaptaci jeho námětu pro povídkový seriál francouzské televizní stanice CANAL+ a následně ke vzniku americké verze seriálu pro Apple TV v roce 2021. Společnými jmenovateli všech tří počinů je mysteriózní atmosféra, napětí a práce s časovým paradoxem. Zmínit je potřeba také netradiční a experimentální formát, který Hochet pro svou látku zvolil, a sice převedení rozhlasové hry na obrazovku. Timothée Hochet ve své přednášce představil cestu od původního nápadu vyprávět příběhy prostřednictvím telefonních hovorů k úspěšné spolupráci s Apple TV a jejími dopady na kariéru evropského tvůrce.

petra vaněk svarinská, vica kerekes a ladislav krapek

role agenta a castingového režiséra ve filmu a reklamě
7. 4. 2022 bio oko praha

Jaká je role hereckého agenta a castingového režiséra ve vztahu k hercům v kontextu filmu a reklamy? Jakým způsobem hercům agenti a castingoví režiséři pomáhají v budování kariéry? Proč je profesionální casting nepostradatelný pro práci režisérů a jak může tato spolupráce pomoct těm, kteří jsou na začátku své režijní kariéry? O tom všem společně diskutovali Petra Vaněk Svarinská, zakladatelka a ředitelka jedné z nejvýznamnějších castingových agentur v České republice, herecký agent Ladislav Krapek ze společnosti LaK produkce a slovenská herečka Vica Kerekes.

total refusal:
robin klengel and leonhard müllner

herní prostředí jako umělecké médium
6. 4. 2022 bio oko praha

Rakouský umělecko-filmařský kolektiv Total Refusal využívá ve svých projektech virtuální prostor počítačových her pro tvorbu originálních audiovizuálních esejů. Komentovaná procházka ulicemi New Yorku v dystopické střílečce Tom Clancy’s The Division ve filmu Operation Jane Walk, nebo důkladné zkoumání možnosti dezertovat ve hře Battlefield ve filmu How to Disappear. Jednoduché otázky prozkoumané do krajnosti, absurdní situace, inscenované aby pokoušely limity herních pravidel, či bizarní fotorealistická nápodoba konkrétních míst jsou východisky k esejistickým zamyšlením nad mnoha tématy, jež se zdaleka netýkají pouze podstaty videoher a jejich hráčů.

Od roku 2018 získaly krátké filmy vytvořené pod hlavičkou Total Refusal řadu ocenění a promítaly se na desítkách festivalů po celém světě. Dva z trojice autorů (Robin Klengel a Leonhard Müllner) pohovořili o svém přístupu k hernímu prostředí jako filmovému mediu, specifikách aplikovaných vyprávěcích postupů a možnostech, které jejich tvorbě přináší kreativní spolupráce v tvůrčím kolektivu.

jan malíř

vizuální efekty z pohledu režiséra a producenta
6. 4. 2022 bio oko praha

Kvalitu výsledného vizuálního efektu zásadně ovlivňují kroky, které jeho výrobě předcházejí. Málokdy se však podaří všechny tyto aspekty uhlídat. Je ale důležité o těchto aspektech vědět a uvědomovat si, jak každý z těchto kroků může konkrétně ovlivnit kvalitu výsledného díla.

Příklady ze svojí bohaté praxe představil Jan Malíř - VFX Supervisor a Chief Executive Officer ve společnosti UPP Advertising, která je součástí největšího středoevropského postprodukčního studia UPP (Universal Production Partners). Zkušenosti ve firmě sbíral na různých pozicích od konce 90. let – od 2D a 3D modelování a kompozitingu se propracoval až do role senior supervizora vizuálních efektů (VFX). Ve své pozici má unikátní možnost sledovat a ovlivňovat celý proces implementace VFX do obrazu, což je pro výsledek klíčové – dokonale věrohodný vizuální trik začíná už ve scénáři a při samotném natáčení. Janovou specializací jsou VFX v reklamě – pracoval na velkých mezinárodních kampaních se světovými režiséry a v jeho oddělení v UPP dnes pracuje více než 70 lidí.

english